Lærerveiledning 5–7

Norsk start 5–7 er et læreverk i grunnleggende norsk for språklige minoriteter.

På disse ressurssidene finner du både en generell veiledning til Norsk start 5–7 og metodiske tips til hvordan du og dine elever kan jobbe med de enkelte temaene, kapitlene, tekstene og oppgavene.  Du finner også aktuelle og oppdaterte lenker.

Lærersidene er lette å navigere i. Det er mulig å skrive ut deler av veiledningen, både stoff for læreren og blant annet kopieringsoriginaler for elevene.

Noe av innholdet i den digitale lærerressursen kan du ta i bruk sammen med elevene i klasserommet, enten ved å bruke prosjektor eller digital tavle:

  • hent fram bilder fra tekstboka for begrepsinnlæring og samtale
  • hent fram oppgaver til felles problemløsning
  • spill av lydspor
  • vis filmsnutter relatert til noen av temaene i verket
  • spille av lydstoff

Lykke til som bruker av Norsk start 5–7!

 

 

 

 

Cappelen Damm